Dự đoán Xổ Số​
Bạn thích cặp số nào hôm nay?
Cặp số:
Số điểm:
Bạn không cần phải nạp tiền vào tài khoản để ghi lotto [Tìm hiểu thêm]
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
Quay thưởng hôm qua
Tiện ích

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Trực tiếp kết quả Xổ Số Miền Bắc
Nhận kết quả nhanh siêu tốc
Soạn TT MB gửi 8517
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Thứ 5 ngày 17/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 17/08/2017
03 14 26 29 32 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 17/08/2017
4 67 089 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 17/08/2017
1958 Xem thêm

Thứ 4 ngày 16/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 16/08/2017
03 14 26 29 32 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 16/08/2017
5 30 999 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 16/08/2017
1283 Xem thêm

Thứ 3 ngày 15/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 15/08/2017
03 14 26 29 32 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 15/08/2017
3 36 430 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 15/08/2017
3282 Xem thêm

Thứ 2 ngày 14/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 14/08/2017
01 03 06 14 23 35 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 14/08/2017
9 74 951 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 14/08/2017
5146 Xem thêm

Chủ nhật ngày 13/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 13/08/2017
01 03 06 14 23 35 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 13/08/2017
5 46 521 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 13/08/2017
7104 Xem thêm

Thứ 7 ngày 12/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 7 ngày 12/08/2017
01 03 06 14 23 35 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 7 ngày 12/08/2017
1 00 315 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 7 ngày 12/08/2017
2231 Xem thêm

Thứ 6 ngày 11/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 11/08/2017
01 03 06 14 23 35 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 11/08/2017
6 81 587 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 11/08/2017
7978 Xem thêm

Thứ 5 ngày 10/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 10/08/2017
01 05 07 08 19 24 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 10/08/2017
3 89 618 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 10/08/2017
7852 Xem thêm

Thứ 4 ngày 09/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 09/08/2017
01 05 07 08 19 24 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 09/08/2017
3 89 618 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 09/08/2017
7852 Xem thêm

Thứ 3 ngày 08/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 08/08/2017
01 05 07 08 19 24 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 08/08/2017
4 57 904 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 08/08/2017
4122 Xem thêm

Thứ 2 ngày 07/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 07/08/2017
01 08 22 24 30 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 07/08/2017
9 97 929 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 07/08/2017
6751 Xem thêm

Chủ nhật ngày 06/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/08/2017
01 08 22 24 30 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/08/2017
0 73 459 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 06/08/2017
7822 Xem thêm

Thứ 7 ngày 05/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 7 ngày 05/08/2017
01 08 22 24 30 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 7 ngày 05/08/2017
5 67 864 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 7 ngày 05/08/2017
1211 Xem thêm

Thứ 6 ngày 04/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 6 ngày 04/08/2017
01 08 22 24 30 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 6 ngày 04/08/2017
0 09 951 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 6 ngày 04/08/2017
8403 Xem thêm

Thứ 5 ngày 03/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 5 ngày 03/08/2017
01 08 22 24 30 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 5 ngày 03/08/2017
0 09 951 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 5 ngày 03/08/2017
1831 Xem thêm

Thứ 4 ngày 02/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 4 ngày 02/08/2017
01 08 22 24 30 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 4 ngày 02/08/2017
0 21 628 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 4 ngày 02/08/2017
3976 Xem thêm

Thứ 3 ngày 01/08/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 3 ngày 01/08/2017
01 08 22 24 30 32 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 3 ngày 01/08/2017
2 50 994 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 3 ngày 01/08/2017
2138 Xem thêm

Thứ 2 ngày 31/07/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Thứ 2 ngày 31/07/2017
09 11 23 33 35 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ 2 ngày 31/07/2017
3 93 115 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Thứ 2 ngày 31/07/2017
0199 Xem thêm

Chủ nhật ngày 30/07/2017

Kết quả xổ số điện toán 6x36 Mở thưởng Chủ nhật ngày 30/07/2017
09 11 23 33 35 36 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày 30/07/2017
6 33 668 Xem thêm
Kết quả xổ số điện toán Thần tài Mở thưởng Chủ nhật ngày 30/07/2017
5159 Xem thêm
 
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

  Bảng xếp hạng theo tuần
1
Nguyễn Thái Bảo
90.000
2
thu khổng thị
90.000
1
SA SN
114.000
2
Mai Văn Đông
5
3
thu khổng thị
-8.000
4
Ngoc 9999 Loc mobifone
-23.000
5
bui van tuyen
-80.500
6
slecho01
-92.000
7
Nguyễn Thái Bảo
-273.000
1
Soi Loto
3.105.000
2
Loto Mien Bac
1.359.620
3
anhdung
1.102.000
4
lý minh tuấn
930.000
5
Nguyễn Tiến Thức
636.000
6
Barack Obama
561.007
7
Cao kỳ Dương
559.000
8
Tony Quân
548.000
9
Pro999
536.000
10
nguyen minh trung
450.000
11
Nguyen Manh Tuan
418.000
12
Dân Võ Thái
356.000
13
Nguyễn Thị Vui
353.827
14
GRA
348.000
15
Vothanh Thanhphuc
342.000
16
Chuyên viên Lô
327.870
17
Song Phi
318.000
18
van Vo Quy
285.000
19
Luyện Văn
274.000
20
Trinhvan Cao
252.000
21
Ninh
252.000
22
trương mạnh thái
228.000
23
Triều Kon
224.000
24
Quan Nguyen
182.000
25
dũng trần việt
182.000
26
Độc Ác Có Thừa
152.862
27
trần văn toàn
136.000
28
nguyen don nhat thanh
130.257
29
Nguyen Minh Hoang
124.000
30
nguyễn sỹ cường
114.000
31
nguyễn tiến dũng
114.000
32
nguyenbaoson
114.000
33
Ngọc Hải
114.000
34
Phương Trần
114.000
35
congyno87
114.000
36
Nguyễn Thanh Trà
114.000
37
nguyễn hoàng
114.000
38
SA SN
114.000
39
Tiger Xanh
114.000
40
Nguyễn Ngọc Trình
114.000
41
nguyễn như thi
114.000
42
pham cong minh
112.000
43
xuan
109.700
44
Tranquocviet
107.540
45
Quản trị
98.137
46
Cheoly
98.137
47
nguyễn minh thức
90.000
48
cua toi qua khu
90.000
49
huy nguyen
74.000
50
Đạt Green
70.000
Lotto chơi nhiều hôm nay
Cờ thế
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ
THỐNG KÊ XỔ SỐ
THỐNG KÊ VIP
THỐNG KÊ CẦU
DÒ VÉ SỐ ONLINE
XỔ SỐ HÔM NAY